Sauna Finlandia

Sauna
Finlandia

Ven-Zelderheide 30 december 2020

 Wegens het bereiken van de pensioengerechte leeftijd en 
er geen opvolging is, gaat Sauna Finlandia dicht.

Iedereen hartelijk bedankt voor de vele (meer als 35) jaren die 
we hebben mogelijk beleven.

Groetjes Hans Pijpers en  ook natuurlijk van Ada Harmsen al heeft
                                  zij al eerder afscheid van ons moeten nemen.